logo julia jongert mob

  • Slide Home Pagina

Coaching

"Lastige en pijnlijke situaties de baas"

Deze situaties horen bij het leven en vaak kun je die prima het hoofd bieden. Lukt dat even niet? Een kortdurend traject geeft rust, opluchting en kracht om weer verder te gaan.

Meer over Coaching

Vertrouwenspersoon

"Mijn organisatie accepteert geen ongewenste omgangsvormen"

Pesten, intimidatie, discriminatie, agressie en geweld of integriteitsschendingen schaden medewerkers en de organisatie. Heeft jouw organisatie de opvang en begeleiding van medewerkers al geregeld?

Meer over Vertrouwenspersoon

Julia Jongert zet jou op je eigen prioriteitenlijst.

Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Ondersteuning door mij als externe vertrouwenspersoon is erop gericht het ervaren ongewenste gedrag op het werk te doen stoppen. De werkplek moet een veilige plek zijn. Integriteitvraagstukken behoren ook tot mijn werkveld als vertrouwenspersoon. Het werkveld waarin ik me begeef is breed: ik werk als externe vertrouwenspersoon in de zorg, het onderwijs, de (semi-)overheid, de cultuursector en het Midden en Klein Bedrijf.

Professionaliteit en kwaliteit. Ik ben gecertificeerd bij:

  • De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen als Gecertificeerd Vertrouwenspersoon (LVV)

Coaching

We raken allemaal wel eens de draad kwijt. Vaak vinden we die zelf wel weer terug, en gaan verder met het leven zoals we het graag leven. In die zeldzame gevallen dat het niet lukt de draad op te pakken kan een beetje ondersteuning geen kwaad.

De gesprekken die in een coachings traject gevoerd worden hebben als doel het hoofd te bieden aan lastige, soms pijnlijke of vermoeiende situaties. Je wordt ondersteund in het zelf terugvinden van je draad.

Coaching brengt mensen licht en zicht op een nieuwe en onbekende weg.

Julia Jongert - Menscounselling

Julia Jongert

Contactinformatie

adres iconBezoekadres:
Oosterleek 15
1609 GA  Oosterleek


Telefoon Menscounselling 06 - 15 56 69 29

 julia@juliajongert.nl


LinkedIn Menscounselling  


Julia Jongert - Menscounselling

Julia Jongert

Contactinformatie

adres iconBezoekadres:
Oosterleek 15
1609 GA  Oosterleek


Telefoon Menscounselling 06 - 15 56 69 29

 julia@juliajongert.nl


LinkedIn Menscounselling