logo julia jongert mob

  • Slide Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit begeleidt mensen in het bespreekbaar maken en het doen stoppen van ervaren ongewenst gedrag van anderen binnen een organisatie en/of het voorkomen van verdere schade voor anderen of voor de organisatie in integriteitkwesties.

Vanuit de Arbo-wet is een werkgever verplicht maatregelen te treffen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is één van die preventieve maatregelen.

Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat deze onafhankelijk en objectief is wat door medewerkers als veilig wordt ervaren. In die veiligheid en afstand durft men pijnlijke ervaringen te delen en de mogelijkheden voor een oplossing vrijuit te bespreken.

Ik ben geregistreerd vertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Intervisie, bijscholing en het volgen van extra activiteiten als congressen zijn jaarlijks terugkerende onderdelen om deze registratie te behouden.

Sinds 2006 ben ik als vertrouwenspersoon aan de slag. Eerst als interne vertrouwenspersoon, daarna als externe vertrouwenspersoon. Gedurende de jaren heeft de klantenkring zich uitgebreid, en omvat nu organisaties in Zorg en Welzijn, Onderwijs, Semioverheid, MKB en Culturele Sector. Naast eigen contracten werk ik ook als vertrouwenspersoon voor De VertrouwenspersoonR/Partners en Van Altena en de Jongh bedrijfsartsen.

Ik verzorg adequate opvang en begeleiding van medewerkers bij meldingen en klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen als (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer. In eerste instantie zal de melder geholpen worden zelf het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken. Telefonische ondersteuning is dan ook de eerste stap. Mocht meer ondersteuning nodig zijn, kan ik ook mee met gesprekken en helpen het ongewenste gedrag onder de aandacht te brengen en vragen het te stoppen. Als laatste middel is er dan nog het doorlopen van een klachtenprocedure, waar ik de melder in kan begeleiden.

Heeft u nog geen externe vertrouwenspersoon en wilt u meer weten hoe ik als externe vertrouwenspersoon opereer? Bel of mail, een afspraak is zo gemaakt, ik kom graag langs voor een kennismaking en nadere toelichting op mijn werk.

Julia Jongert - Menscounselling

Julia Jongert

Contactinformatie

adres iconBezoekadres:
Oosterleek 15
1609 GA  Oosterleek


Telefoon Menscounselling 06 - 15 56 69 29

 julia@juliajongert.nl


LinkedIn Menscounselling